Відомості про підприємство

Згідно рiшення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Велика Бурiмка» вiд 18.04.2017р. змінено тип акціонерного товариства. Дата державної реєстрацiї 26.04.2017р.Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРIМКА».