Особлива інформація


УВАГА!!! Перевірити кваліфікований електронний підпис можна на сайті
Центрального засвідчувального органу

Особлива інформація від 25-09-2015 р. (дата розміщення 28-09-2015р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб від 19-04-2016р.(розміщено 20-04-2016р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб від 18-04-2017р.(розміщено 19-04-2017р.)
Відомості про прийняття рішення про попереднєнадання згоди на вчинення значних правочинів від 18-04-2017р.(розміщено 19-04-2017р.)
Відомості про зміну типу акціонерного товариства 26-04-2017р.(розміщено 27-04-2017р.)
Відомості про прийняття рішення про попереднєнадання згоди на вчинення значних правочинів від 18-04-2018р.(розміщено 19-04-2018р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб від 18-04-2018р.(розміщено 19-04-2018р.)