Положення про посадових осіб

Порядок функціонування посадових осіб ПАТ зазначено в п. 13 Статуту Товариства затвердженого  загальними зборами акціонерів 14 квітня 2011р.